ทีเด็ด 99 : รัฐบาลอย่าทำให้ประชาชนเป็น "ขอทาน"

‘เฮียตี๋ ทีเด็ด 99’ สรศักดิ์ แซ่ตั้ง แนะรัฐบาลจริงใจกับประชาชน เร่งจัดหาวัคซีน และเปลี่ยนทัศนคติในการบริหารประเทศ อย่าทำให้ประชาชนเป็น …