เดี่ยวกับซัน : ทีเด็ดกับลุงไนท์ และ ตำรวจตรวจดิสคอร์ด (วานรเท่านั้นที่ดูไดั)

แก้เรื่องเสียงลุงไนท์ดีเลและเบา และตัดเนื้อหาให้กระชับ ลดทอนเรื่องโหดๆออกครับ มีระบบmembership สนับสนุนผมได้ (เดี่ยวเก่าๆหรือที่ถูกลบ …